Records

Popfrenzy Records : Xiu Xiu

Xiu Xiu
Xiu Xiu Australian Tour EP '06
PF031
Released: 17-04-2006

Xiu Xiu
La Foret
PF019
Released: 16-10-2005

Xiu Xiu
Fabulous Muscles
PF003
Released: 16-11-2004